DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Obec Bilkove Humence

Kontakty

 

 

Kontakty: O B E C N Y    U R A D

             

I N S I G N I E

 

 

Adresa obecného úradu:

 Bílkove Humence 
 posta   908 77 Borsky Mikulas 
 okres Senica

Primátor/Starosta: Rastislav Nemečkay

Tel.: 034/6594135

e-mail: bilkovehumence@seznam.cz

Webova stranka: www.bilkovehumence.wbl.sk

Borovica ako typický strom, les sa volá na Humencoch dicky borník!

 

Počet obyvateľov: 217
Rozhloha: 409,52 ha

 

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2004 spolu 217
  muži 104
  ženy 113
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 29
 • Produktívny vek (15-54) ženy 53
 • Produktívny vek (15-59) muži 70
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 65
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -9
  muži -4
  ženy -5
Infraštruktúra - Občianska a technická vybavenosť:
 • Predajňa zmiešaného tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Knižnica
 • Rozvodná sieť plynu
 • Materská škola

Na MsÚ pre mesto Šaštín-Stráže

Primátor mesta:      Ján    H L A D K Ý

Uradne hodiny: pondelok az piatok      8:00 - 11:00      11:30 - 16:00

 

Pre obce:

Čáry, Smolinské, Kuklov, Kúty, Sekule, Borský Sv.Jur, Štefanov,

Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Bílkove Humence

stavebný úsek, matrika, opatrovateľská služba

 

 


Kontakt

Spojovateľka:         034/ 65 92 276
                      034/ 65 92 277
Primátor mesta:       034/ 65 92 266
Prednostka MsÚ: 034/ 65 92 286
Sekretariát:          034/ 65 92 872
Email:
sekretakriat@msu-sastinstraze.sk

 

 

 

 

Navrh znaku obce a peciatky

V lavom poli styry pramene Rudavy (modre pruhy)  v pieskovej zltej. Riecka v katastri obce pramenii.  Na pravej strane je dubovy list. Dub je spolu s borovicou charekteristickyy strom chotara

Obec si nechala spracovat od akozeprofesionala erb a dopadlo to takto (!) :

 

Bílkove Humence    240 obyvateľov

Ležia na Borskej nížine, kde ich obkolesujú bohaté porasty borovíc a pieskové duny. V minulosti patrila do chotára Lakšárskej Novej Vsi a neskôr Borského Mikulášu aj samota Humenec (Bilkahumenec, Bilkaudvar), s ktorej postupne vznikla samostatná obec Bílkove Humence. Vyvíjali sa ako neveľká osada s niekoľkými domami.

V roku 1828 mala 288 obyvateľov, ktorí pracovali väčšinou v lesoch a venovali sa roľníctvu. Nachádzalo sa tu však viacero humien, stodôl a iných hospodárskyvh budov, ktoré patrili zemepánom. Doplnkovým zamestnaním bolo tkanie plátna a vriec. Asi dva kilometre hlbšie v lese sa nachádza zvláštny, dva metre vysoký, masívny stĺp s latinským vročením Anno Domini, ktorý v minulosti označoval hranicu troch bývalých lesných panstiev.

Na vŕšku medzi Bílkovými Humencami a Borským Mikulášom stojí legendami opradená kaplnka Márie Magdalény. Jedinou kultúrno – historickou pamiatkou obce je neoklasicistická kaplnka z konca 19. stor. Šaštín-Stráže Život Šaštína-Stráží je úzko spätý s národnou svätyňou, bazilikou (basilica minor) Panny Márie Sedembolestnej, hlavnej patrónky Slovenska.

Jej pôvod siaha až do roku 1736, kedy začali terajšiu baziliku stavať podľa plánov Mateja Vépiho aj spolu priľahlým kláštorom rehoľníci svätého Pavla - pavlíni. Dnes je kláštor a bazilika v správe saleziánskej rehole. Počas pútí, najmä, na Slávnosť zoslania Ducha Svätého (Turíce) a Slávnosť Panny Márie Sedembolestnej (15.septembra), mesto a baziliku navštívi niekoľko desiatok tisíc pútnikov. Pútnici však prichádzajú počas celého roka, a to nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, najmä susedných krajín.

Navrh medaily  k puti na Mariu Magdalenu roku 1992 

 

BILKOVE HUMENCE SPLYNOFIKOVANÉ

[  5. 9. 2001  ]
 

        BILKOVE HUMENCE - Plynofikáciu obce sa podarilo v Bilkových Humenciach dokončiť minulý rok len vďaka úveru, bez ktorého by obec 800 tisícovú akciu ťažko uskutočnila. A práve vysoké úverové zaťaženie tejto malebnej obce je dôvodom na to, že ďalšie rozvojové programy boli v obci odsunuté na ďalšie roky.
        Obecný rozpočet v súčasnosti dovoľuje riešiť len úlohy vyplývajúce z bežného chodu obce

 

Nepodarena axonometria lokality. Kostoly v Borskom Petri a Borskom Mikulasi su vymenene. Na Habanoch ziadne vinohrydy uz niesu. Pomyslne idealne geometrickee centrum Zahoria na navsi na Bilkovych Humencoch na mapke vobec nieje vyznacene....      :-)

 

 

 

Televízny zosilovac ST2 na kopci Buzkovec tvori technicku dominantu od severu ako kontrapunkt k borovej strelnici na juhu.

rozhlasový zosilovač nad vívojem (polnohospodarske druzstvo)

 LETEC z Humenec zahynul v 45-tom u Ostravy: http://www.knih-havirov.cz/region/detail.asp?id=522

Miss Slovenska z Humenec:   http://www.manekynka.sk/profily/miss/125/MAGDALENA-SEBESTOVA-MISS-SLOVENSKO-2006.html

Jára Cimrman bratranec bájneho praotca Gočála?

webove vyhladavace: 1. www.encyclopedia.farlex.com  2.  http://wikimapia.org/country/Slovakia/Trnavsky/Senica/

3. http://www.zozo.sk