DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Obec Bilkove Humence

VOZOVÝ PARK + Materská školka
 1.  KRASAVEC z  GOČÁŮ - Hovnocuc Emila Drinky

 

 

2.  ELEGÁN z  CHOTÁRA - traktor asi vlastnej výroby

3.  MUZEÁLNY EXPONÁT NA NÁVSI - požiarnicka Avia

4.  VETERÁN V MOČIDEU - žltá ponorka značky "MOSKVIČ" 

 

M A T E R S K Á    Š K O L K A     (od 2010 mimo provoz)

908 77 Bílkove Humence 76
Tel.: 034/659 41 60

               

Zriadovatel: Obecny urad BH

Riaditelka MS:                       Miriam   Beňová

Kucharka+skolnicka:               Maria  Zemankova

Pre skolsky rok 2006/07 zapisanych deti:  12

Materska skolka je zapojena do projektu  " skola podporujuca zdravie"

Budova postavena za bolsevika v ramci akcie " Z" . Sucastou MS je areal          detskeho ihriska susediaci so objektom na severe cez cestu. Kuchyna je sucastou MS, pripravuju sa tu desiete, obedy a olovranty pre deti. Centralny riestor je rozlahla herna, od nej je zavesom a zastenou oddelena spalna. Nevyhnutnou miestnostou je samozrejma izolacka ako i kabinet riaditelky a ucitelky v jednej osobe, pani Miriam Benovej.

ihrisko s televiznou vezou v pozadi

 

 

M i k u l a s k a      b e s i e d k a

V y l e t      k    t e l e v i z n e j    v e z i

Pani ucitelka a pani kucharka s detmi

 

   

 

P o d u j a t i a    n a    d e t s k o m    i h r i s k u

 

 

 

 

v y k r e s      d e t i      z    m a t e r s k e j    s k o l k y

 

 

 

332.

710

143

909

ZAR - zaraďuje

01.09.

2000

Školská jedáleň pri Materskej škole, Bílkove Humence

505/

2000-46

12.06.

2000

Okresný úrad, Odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry, Vajanského 17, 90544 Senica